1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolinformatie
  4. Schoolkosten en verzekeringen

Schoolkosten en verzekeringen

Schoolkosten en verzekeringen

 

Schoolkosten

In het schooljaar 2019-2020 vragen we van u de volgende bijdragen:

 

  • Ouderbijdrage van € 45,--.

Deze is onder meer bestemd voor schoolfeesten en vieringen, sportdag, excursies en de schoolreis. 

De ouderbijdrage heeft in principe een vrijwillig karakter. Wanneer u schriftelijk verklaart bereid te zijn deze bijdrage te betalen, bent u daaraan gebonden.

Niet betalen van de ouderbijdrage betekent wel dat uw kind niet aan bepaalde activiteiten deel kan nemen.

 

  • Overblijfvergoeding van € 80,-.

Deze vergoeding is noodzakelijk om de kosten die aan het overblijven vast zitten te dekken. Denkt u aan melk, thee, serviesgoed, afwas, personeelskosten enz.

Zonder betaling is uw kind aangewezen op thuis overblijven.

 

In augustus/september ontvangt u een nota voor beide vergoedingen.

Op afspraak met de school is gespreide betaling mogelijk.

 

 

 Verzekeringen

 

  • Ongevallenverzekering

Voor alle kinderen heeft de school een collectieve schoolongevallenverzekering.

Deze verzekering is uitsluitend van kracht gedurende de schooltijden, schoolreizen, kampdagen, excursies etc.

Deze verzekering vergoedt de gevolgen van lichamelijk letsel. Materiële schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

  • W.A.-verzekering

In geval van vernieling of beschadiging door uw kind van eigendommen van de school of van medeleerlingen zullen we de veroorzaakte kosten verhalen op u. Ook zullen we de ouders van het  kind waar de schade bij gemaakt is op deze mogelijkheid wijzen. In zo’n geval zullen wij deze ouders voldoende gegevens verstrekken om met u in contact te kunnen treden.