Tussenschoolse opvang

Overblijven op SBO Het Kompas

Voor de rust van de kinderen regelt de leerkracht het overblijven in de eigen klas.
Aan de ouders van kinderen die in de middagpauze op school blijven eten, vragen we een overblijfvergoeding. Deze is niet vrijwillig en is bedoeld om de kosten van het overblijven te dekken. De gevraagde vergoeding betreft voornamelijk personele en materiële kosten (inzet leerkrachten, schoonmaakpersoneel, serviesgoed, afwas, e.d.). Ook hiervoor ontvangt u van de school een rekening. De kosten voor dit schooljaar zijn € 80,-.

Eten en drinken

De kinderen eten en drinken voor het buitenspelen met de eigen leerkracht in de klas.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zet Het Kompas in op een gezonde levensstijl voor kinderen. We besteden hier tijdens het thematisch werken aandacht aan en willen de kinderen zoveel mogelijk bewust maken van het belang van gezond eten en bewegen.
Graag zien wij in de pauzes fruit en groente en het liefst bruin brood. Frisdrank, chips, snoep, koeken en snackbroodjes zoals kaas- en frikadelbroodjes mogen niet.
We vragen ouders eraan mee te werken om snoepgoed uit de school te weren.
Ook denken wij aan het milieu. Het eten en drinken wordt meegenomen in bekers of bakjes.