Tussenschoolse opvang

Overblijven op SBO Het Kompas

Voor de rust van de kinderen regelt de leerkracht het overblijven in de eigen klas.
.

Eten en drinken

De kinderen eten en drinken  met de eigen leerkracht in de klas.
Het Kompas zet zich in op een gezonde levensstijl voor kinderen. We besteden hier tijdens het thematisch werken aandacht aan en willen de kinderen zoveel mogelijk bewust maken van het belang van gezond eten en bewegen.
Graag zien wij in de pauzes fruit en groente en het liefst bruin brood. Frisdrank, chips, snoep, koeken en snackbroodjes zoals kaas- en frikadelbroodjes mogen niet.
We vragen ouders eraan mee te werken om snoepgoed uit de school te weren.
Ook denken wij aan het milieu. Het eten en drinken wordt meegenomen in bekers of bakjes.