Vakken

Op het Kompas gebruiken wij voor een aantal vakken methodes en voor een aantal vakken een eigen ontwikkelde werkwijze.

 Vak    Methode    Groep
Begrijpend lezen    Nieuwsbegrip met Close Reading    Groep 4 t/m 8 
Expressie / Cultuurvakken
  Laat maar zien!
Eigenwijs Digitaal
   Groep 1 t/m 8
Gymnastiek    Basislessen bewegingsonderwijs    Groep 1 t/m 8 
ICT
Mediawijsheid
  MOO -digitale leeromgeving
Nationaal Media Paspoort
   Groep 1 t/m 8 
Muziek    Eigenwijs Digitaal    Groep 1 t/m 8 
Rekenen    Rekenrijk    Groep 1-2 
     Reken Zeker 
Met Sprongen Vooruit
   Groep 3 t/m 8 
Schrijven     Pennenstreken    Groep 3 t/m 8 
Sociale Vaardigheden     De Vreedzame School    Groep 1 t/m 8 
Spelling     Eigen ontwikkelde methode    Groep 4 t/m 8 
 Taal    Ik Vertel het!    Groep 4 t/m 8 
 Technisch lezen    Lijn 3     Groep 3 
     Flits    Groep 4 t/m 8 
 Thematisch werken    Eigen ontwikkelde methode     Groep 1 t/m 8 
 Verkeer    Jeugdverkeerskrant    Groep 5 t/m 8