Vakken

Op het Kompas gebruiken wij voor een aantal vakken methodes en voor een aantal vakken een eigen ontwikkelde werkwijze.

 Vak    Methode    Groep
Begrijpend lezen    Nieuwsbegrip   Groep 4 t/m 8 
Expressie / Cultuurvakken    Laat maar zien!    Groep 1 t/m 8
Gymnastiek    Basislessen bewegingsonderwijs    Groep 1 t/m 8 
Mediawijsheid    Nationaal Media Paspoort    Groep 1 t/m 8 
Muziek    ?    Groep 1 t/m 8 
Rekenen   Rekenrijk    Groep 1-2 
    Reken Zeker     Groep 3 t/m 8 
Schrijven    Pennenstreken    Groep 3 t/m 8 
Sociale Vaardigheden    Verschillende methode     Groep 1 t/m 8 
Spelling    Eigen ontwikkelde methode    Groep 4 t/m 8 
 Taal   Ik Vertel het!    Groep 4 t/m 8 
 Technisch lezen   Flits    Groep 3 t/m 8 
 Thematisch werken    -    Groep 1 t/m 8 
 Verkeer   Jeugdverkeerskrant    Groep 5 t/m 8