Vakken

Op het Kompas gebruiken wij voor een aantal vakken methodes en voor een aantal vakken een eigen ontwikkelde werkwijze.

 Vak    Methode    Groep
Begrijpend lezen    Nieuwsbegrip    Groep 4 t/m 8 
Expressie / Cultuurvakken    Laat maar zien!    Groep 1 t/m 8
Gymnastiek    Basislessen bewegingsonderwijs    Groep 1 t/m 8 
Mediawijsheid    Nationaal Media Paspoort    Groep 1 t/m 8 
Muziek    Eigenwijs Digitaal    Groep 1 t/m 8 
Rekenen    Rekenrijk    Groep 1-2 
     Reken Zeker     Groep 3 t/m 8 
Schrijven     Pennenstreken    Groep 3 t/m 8 
Sociale Vaardigheden     De Vreedzame School    Groep 1 t/m 8 
Spelling     Eigen ontwikkelde methode    Groep 4 t/m 8 
 Taal    Ik Vertel het!    Groep 4 t/m 8 
 Technisch lezen    Lijn 3     Groep 3 
     Flits    Groep 4 t/m 8 
 Thematisch werken    Eigen ontwikkelde methode     Groep 1 t/m 8 
 Verkeer    Jeugdverkeerskrant    Groep 5 t/m 8