Instromen

Regelmatig stromen er nieuwe leerlingen in op onze school.
Instromen kan pas nadat een leerlingen een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) heeft van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. én het instroomtraject op Het Kompas is afgerond.

Hoe de weg naar de SBO er uitziet is terug te vinden in de ouderbrochure geschreven door RSV Breda e.o. te vinden op de website  www.rsvbreda.nl (Tabblad Primair Onderwijs > Veelgestelde vragen > Wat moet ik doen als ik mijn kind wil aanmelden voor het speciaal (basis)onderwijs?)

Instroomtraject

Oriëntatiebijeenkomst

Voor of tijdens het traject dat een kind aangemeld wordt bij de CTLV (Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen) kunnen ouders informatie inwinnen over onze school tijdens een oriëntatiebijeenkomst.

Het Kompas organiseert per jaar een aantal momenten waarin ouders samen met andere oriënterende ouders kennis kunnen maken met de school en de werkwijze van de school. De data van deze momenten zijn bekend bij de verwijzende school en staan op onze website.

(Let wel: als een kind ook daadwerkelijk naar Het Kompas komt is deelname vooraf aan een oriëntatiebijeenkomst verplicht. Ouders moeten tenslotte weten waar ze aan beginnen).

Aanmelden voor een oriëntatiebijeenkomstk an via de website - tab Nieuwe Ouders - Kennismaken. 

Instroomtraject van SBO Het Kompas

Voor een kind een plaats krijgt op Het Kompas volgt een vast instroomtraject.

Het instroomtraject bestaat uit een aantal stappen, namelijk:

 1. De oriëntatiebijeenkomst
 2. Aanmelding bij SBO Het Kompas
  1. Officiële aanmelding nadat er een TLV is afgegeven;
 3. Vervolg aanmelding / voorbereiding instroom
  1. Intakegesprek
  2. Dossierstudie
 4. Bespreking in de Commissie van Begeleiding (de plaatsingscommissie)
 5. Kennismaking voor het kind
 6. Afrondingsgesprek met ouders
 7. Plaatsing van een kind
 1. De oriëntatiebijeenkomst

Ouders krijgen tijdens deze bijeenkomst informatie over Het Kompas. De oriëntatiebijeenkomst is de verplichte start voor u als ouder als een kind naar Het Kompas gaat.

2. Aanmelding bij SBO Het Kompas

Ouders melden een kind officieel aan bij Het Kompas.
Aanmelding kan, zoals gezegd, pas nadat de Commissie voor Toelaatbaarheidverklaringen een TLV heeft afgegeven.

3. Vervolg aanmelding / voorbereiding instroom

De voorbereiding op de instroom gebeurt door leden van de Commissie van Begeleiding (CvB) van Het Kompas.

Deze procedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het intakegesprek: Ouders maken een afspraak met de zorgcoördinator van de school. In dit gesprek vraagt zij met name naar het verhaal over een kind, visie op en verwachtingen van de school, enz. Het gesprek duurt ongeveer 1 ½ uur.
 • Dossierstudie door de  jeugdarts van de school. De arts vraagt het dossier op bij de jeugdarts van de afleverende school. Indien nodig roept de jeugdarts op voor een aanvullend onderzoek. Dit om te kijken of  gezondheidsfactoren invloed hebben op een kind.
 • Dossierstudie door de gedragswetenschapper. Deze maakt een analyse van alle aangeleverde gegevens.
 • Dossierstudie door de intern begeleider.

4. Bespreking in de Commissie van Begeleiding (de plaatsingscommissie)

Alle leden van de Commissie van Begeleiding  bespreken tijdens dit overleg de informatie over een kind vanuit ieders visie/bekwaamheid om een totaalbeeld van een kind te creëren.

 • De CvB  de startsituatie van uw kind op basis van de gegevens die Het Kompas op dat moment heeft.
 • De CvB formuleert een (voorlopig) uitstroomperspectief op basis van de aangeleverde gegevens.
 • De CvB formuleert aandachtspunten.
 • De CvB formuleert ontwikkelingsperspectieven/ speerpunten korte termijn.
 • De CvB bekijkt welke groep het meest geschikt is voor uw kind. 
 • De CvB bekijkt wanneer Het Kompas uw kind kan plaatsen. 

5. Kennismaking voor een kind

Het is erg prettig voor een kind om vooraf kennis te maken met zijn of haar nieuwe school. Dit gebeurt of vaste kennismakingsmomenten. 

6. Afrondingsgesprek of afrondingsbrief

Als de Commissie van Begeleiding nog vragen of opmerkingen heeft voor u als ouders nodigt de Commissie ouders uit voor een afrondingsgesprek. In dit gesprek bespreken enkele leden van de Commissie de punten die bij 3 en 4 genoemd zijn met ouders.

Als er voor de Commissie van Begeleiding geen onduidelijkheden zijn krijgen ouders een afrondingsbrief waarin de Commissie de punten uit stap 3 en 4 beschrijft.

7. Plaatsing van een kind

Het Kompas kent diverse  plaatsingsmomenten door het schooljaar heen. Ouders krijgen tijdens het instroomtraject de exacte datum te horen.

We plannen deze datum om als school voldoende tijd te hebben om zorgvuldig te plaatsen, de rust in de school te bewaren voor de zittende kinderen, waarbij wij voldoen aan de wettelijk gestelde termijnen.