School voor speciaal basisonderwijs

School open met extra voorzorgsmaatregelen

Beste ouders,

Maandag 8 februari gaat de school weer open. We zijn erg blij om de kinderen weer te zien, maar vinden het ook spannend. We willen tenslotte allemaal gezond zijn en blijven.

Op basis van de al lopende afspraken treffen we nu extra maatregelen om de veiligheid van uw kind, u en het onderwijspersoneel te maximaliseren.

Er zijn wettelijke verplichtingen waar wij aan voldoen en er zijn diverse adviezen gegeven die wij school- of Sonate specifiek hebben gemaakt.

In de media staat veel geschreven, maar worden wettelijke verplichtingen verward met adviezen, waardoor er onduidelijkheid kan ontstaan.  Op de sites van het RIVM en de rijksoverheid vindt u de juiste afspraken.

Meer informatie over onze werkwijze leest u hieronder en kunt u vinden bij downloads:

·         Protocol opening school 8 februari 2021

·         Poster maatregelen in onze school

 

Binnen de school en binnen Sonate zijn er onderling goede afspraken gemaakt, zoals;

Afspraken Sonate-breed

·         Buitenspelen is gescheiden en verloopt volgens rooster.

·         Ouders en externen komen niet in de school.

·         Onderwijspersoneel draagt mondkapjes in de openbare ruimtes, de gangen en op het plein voor- en na schooltijd

·         De scholen hanteren verschillende tijdstippen van start en eind van de schooldag.

·         De reguliere schooltijden van Het Kompas: Inloop 8.20 uur. Start lessen 8.30 uur. Eind 14.00 uur.

·         De lessen vinden voorlopig plaats in de eigen groep.

·         Studiedagen en vrije dagen zoals in de jaarkalender staan gaan door.

 

Uiteraard hebben wij ook uw medewerking nodig voor de veiligheid voor alle kinderen, ouders en personeels leden.

Wel/niet naar school

Een leerling blijft thuis bij één van de volgende klachten:

·         Verkoudheid (loopneus, niezen, hoesten)

·         Keelpijn

·         Moeilijk ademen

·         Koorts

Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.

 

·         Wanneer een kind gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis/ wordt direct opgehaald.

·         Als een kind zich niet ziek voelt, maar thuis moet blijven, starten we waar mogelijk online lessen op.

 

 

 Quarantaine

·         Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met  iemand die besmet is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. De online lessen worden dan zoveel mogelijk weer opgestart.

·         Op de 5de dag laten zij zich testen door de GGD. Als een kind niet getest wordt, dan blijft het nog 5 dagen in quarantaine en stoppen de online lessen.

 

Ziekmelden

Ouders melden een kind voor 8.30 uur telefonisch ziek bij de administratie. Ouders geven een beschrijving van de klachten, zodat de school weet waar rekening mee te houden.

Bij twijfel nemen ouders contact op met de huisarts of GGD en houden het kind thuis.

 

Vragen over Corona?

·         https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus

·         Bel het landelijk nummer van de Rijksoverheid via  0800 1351 of

·         Bel met de GGD  085 065 99 06 (dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur)

·         Om een testafspraak te maken, bel naar 0800-1202 of maak online de afspraak.

  

Brengen en halen van leerlingen  

         Ouders/verzorgers komen niet in de school.

         Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald/ gebracht en gaan direct naar huis.

         Leerlingen (en ouder) zoveel mogelijk te voet/ per fiets naar school komen.

         Personeel draagt op het plein een mondkapje (voor en na schooltijd).

         Ouders/verzorgers wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen.

 

Brengen

Kinderen gaan direct naar binnen en de ouder naar huis (niet op het plein blijven, niet mee naar de klas).  Inloop 8.20 uur. Start van de lessen (deuren dicht) om 8.30 uur.

 

Halen

Om 14.00 komt de leerkracht met de groep naar het schoolplein:

         Leerlingen gaan direct naar huis of naar taxiplaats op het plein.

         Leerkracht gaat direct terug naar binnen. De surveillant neemt het over.

         Leerkracht heeft geen fysiek contact met ouders.

 

         Ouders wachten achter het pianopad en buiten het vak bestemd voor de bus/taxikinderen met gepaste afstand tot andere ouders en zorgen ervoor dat het onderwijspersoneel ruimte heeft om de kinderen van het plein te begeleiden. Dringend verzoek: draag een mondkapje.

         Ouder en leerling vertrekken direct naar huis (niet meer spelen of kletsen op/ rond het plein).

 

Contact ouders en school
Er is geen fysiek contact, maar gelukkig kunnen we wel digitaal of telefonisch contact onderhouden. Wilt u de leerkracht/ iemand van de school spreken, mail via Schoolwapps, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 

De richtlijnen vanuit de overheid veranderen regelmatig. Bij grote veranderingen stellen wij u op de hoogte.

Wij verwelkomen de kinderen en u graag vanaf maandag 8 februari en gaan samen met u zorgen voor een veilige school en schoolomgeving.


Met vriendelijke groet,
Team van SBO Het Kompas. 


Schooltijden vanaf augustus 2020

Vanaf het schooljaar 2020-2021 werken we volgens het 5-gelijke-dagen model. Van MAANDAG tot en met VRIJDAG zijn de schooltijden:
8.30 uur: start schooldag
14.00 uur: einde schooldag

Inloop: om 8.20 uur zijn de deuren open. 

Als de kinderen 's middags vrij zijn eindigt de schooldag om 12.00 uur.Lees verder

Meer informatie over

Nieuwe ouders
Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de regulier basisschool. Leerlingen die leerproblemen en|of gedragsproblemen hebben. Kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. Kinderen die het te moeilijk vinden om het op de
Team
Als ouder heeft u het meest te maken met onze leerkrachten. Daarnaast beschikt Het Kompas over medewerkers voor ondersteunende dienstverlening. Samen zorgen zij dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Ons team bestaat uit 40 professionals en
Veelgestelde vragen
Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u van allerlei informatie die betrekking heeft op onze school. Heeft u ergens een vraag over, vul dan een zoekterm in bij Zoeken (linksboven) en klik op de knop Zoek. Bijvoorbeeld u wilt weten wat onze schooltijden zijn dan typt u in schooltijden

Ontwikkelings Gericht Werken op Het Kompas

Op Het Kompas werken we volgens de richtlijnen van Ontwikkelings Gericht Werken.
Ontwikkelings Gericht Werken is gericht op de continue ontwikkeling van het kind. Het is een manier van leren die niet alleen draait om het opdoen van kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen hiervan. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor de onderzoeksvraag en het onderzoeksproces.

Lees verder
  • Neem contact op met Het Kompas

  • *
  • *
  • *
  • *