School voor speciaal basisonderwijs

Het Kompas

Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
Wij verzorgen onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op pedagogisch en/ of didactisch gebied, passend bij de mogelijkheden van het kind.
Binnen een veilige en uitdagende leeromgeving werken we ontwikkelingsgericht en thematisch.
Ontwikkelingsgericht werken brengt met zich mee dat de kinderen overwegend werken in de eigen groep op eigen niveau. Bij lezen en rekenen en soms ook begrijpend lezen werken we in niveaugroepen.
Naast taal en rekenen wordt er ook veel aandacht besteed aan sociaal leren en culturele vorming.


Lees verder

Meer informatie over

Nieuwe ouders
Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool. Leerlingen die leerproblemen en|of gedragsproblemen hebben. Kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. Kinderen die het te moeilijk vinden om het op de
Team
Als ouder heeft u het meest te maken met onze leerkrachten. Daarnaast beschikt Het Kompas over medewerkers voor ondersteunende dienstverlening. Samen zorgen zij dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Ons team bestaat uit 40 professionals en
Veelgestelde vragen
Op de pagina Veelgestelde vragen vindt u van allerlei informatie die betrekking heeft op onze school. Heeft u ergens een vraag over, vul dan een zoekterm in bij Zoeken (linksboven) en klik op de knop Zoek. Bijvoorbeeld u wilt weten wat onze schooltijden zijn dan typt u in schooltijden
09
april
koningsspelen
Voeg een omschrijving toe
10
april
goede vrijdag groep 1 t/m 8 vrij
Voeg een omschrijving toe
13
april
tweede paasdag groep 1t/m 8 vrij
Voeg een omschrijving toe

Ontwikkelings Gericht Werken op Het Kompas

Op Het Kompas werken we volgens de richtlijnen van Ontwikkelings Gericht Werken.
Ontwikkelings Gericht Werken is gericht op de continue ontwikkeling van het kind. Het is een manier van leren die niet alleen draait om het opdoen van kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen hiervan. Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor de onderzoeksvraag en het onderzoeksproces.

Lees verder
  • Neem contact op met Het Kompas

  • *
  • *
  • *
  • *