Onze school

Het Kompas is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De school is bedoeld voor kinderen voor wie de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen heeft vastgesteld dat de begeleiding in de basisschool niet meer volstaat.

Om diverse redenen worden de leerlingen verwezen naar onze school. Sommige kinderen hebben meer specifieke aandacht en begeleiding nodig op leergebied; bijvoorbeeld met taal, rekenen en lezen. Anderen hebben meer specifieke aandacht en begeleiding nodig op het gebied van gedrag; bijvoorbeeld problemen met motivatie, werkhouding, concentratie, contact maken, maar ook kinderen die onrustig, teruggetrokken of agressief zijn.
Er zitten ook kinderen op onze school die zowel specifieke begeleiding nodig hebben op leergebied als op het gebied van gedrag.

Bijna alle leerlingen van de school zijn afkomstig van de scholen die deel uit maken van de subregio Etten-Leur/Zundert van het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. Sommige leerlingen komen uit een andere subregio. Dit kan een bewuste keuze van ouders zijn of kinderen wonen op een kortere afstand van SBO Het Kompas dan de school voor speciaal basisonderwijs in hun eigen samenwerkingsverband.