Kennismaken

* I.v.m. de maatregelen rondom het Corona-virus is de werkwijze voor uw en onze veiligheid aangepast. De persoonlijke contactmomenten worden vervangen door telefonisch of digitaal contact. 

Voor de ouders die het advies hebben gekregen om hun kind aan te melden bij het SBO (speciaal basisonderwijs)  of zich nog voorbereiden op een mogelijke beslissing hebben wij een aantal oriëntatie-momenten gepland.

Het is een digitale bijeenkomst, waarin u algemene informatie over onze school krijgt. 
Voorafgaande aan de bijeenkomst ontvangt u een impressiefilmpje waarin u een virtuele rondleiding door de school krijgt en instructie op welke wijze u kunt deelnemen aan een digitale bijeenkomst. 

U kunt zich aanmelden voor het oriëntatie-moment bij onze administratie: 076 - 50 345 18.


Oriëntatiebijeenkomsten schooljaar 2019-2020 digitaal 

Maandag 8 juni 2020      13.00 - 14.30 uur
Maandag  15 juni 2020   9.30 - 11.00 uur
Dinsdag 23 juni 2020   13.00 - 14.30 uur