Het Team

Als ouder heeft u het meest te maken met onze leerkrachten. Daarnaast beschikt Het Kompas over medewerkers voor ondersteunende dienstverlening. Samen zorgen zij dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Ons team bestaat uit 40 professionals en wordt geleid door Francy Derijck (directeur). Kinderen spreken ons aan met “juf of meneer… en dan de voornaam”.