1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolinformatie
  4. Ouderraad

Ouderraad

Aan de school is een oudervereniging verbonden. Het bestuur van de oudervereniging, of zoals we vaak zeggen 'de ouderraad', zet zich in voor de school op allerlei vlakken. Zij coördineert mede de inzet van hulpouders, bijvoorbeeld bij de sportdag en organiseert mede activiteiten als de avondvierdaagse, kerstviering, excursies,Jantje Beton etc.

Ouders die zich als hulpouder beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij de oudervereniging.

Ouderraad het Kompas

 

Leden:  

Kim Naalden (voorzitter)

Sandra Oosterling (secretaris)

Gail Verheggen (penningmeester)

Heidi Rommers

Renée Jongerius (vanuit het leerkrachten team)

Taken van de ouderraad

¢    Beheren van de ouderbijdrage (40 euro per kind) Van de ouderbijdragen worden alle  activiteiten bekostigd.

¢    Het, samen met de leerkrachten,organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, pasen, avond4daagse, sportdag en schoolreis.

¢    Het coördineren van de inzet van hulpouders.

¢    Diversen

 

Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar 1 - 1,5 uur.

 

Wij zijn bereikbaar via or@bskompas.nl. Uw reacties zijn een vast agendapunt op de vergadering.