Voor- en naschoolse opvang

Van maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd, gedurende extra vrije dagen van school en in schoolvakanties terecht bij de voor- en naschoolse opvang.  
Op Sonate verzorgt Partou deze opvang.
Voor meer informatie: P
artou - Sonate