Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is of om andere reden niet of niet tijdig op school kan zijn, laat ons dat  voor  08.30 uur telefonisch weten.

Het telefoonnummer waar u uw kind kunt ziekmelden is: 076 – 50 345 18 

Duidelijk vermelden:

  • de naam en de groep van uw kind
  • de reden van de afwezigheid
  • in geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten: soort en gevolg
Indien uw kind met leerlingenvervoer komt dient u ook het bus- of taxibedrijf op de hoogte te stellen.