Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is of om andere reden niet of niet tijdig op school kan zijn, laat ons dat  voor 08.30 uur telefonisch of via het ouderportaal (Klasbord) weten. 

Het telefoonnummer waar u uw kind kunt ziekmelden is: 076 – 50 345 18 

Duidelijk vermelden:

  • de naam en de groep van uw kind
  • de reden van de afwezigheid
  • in geval van kinderziekten en/of besmettelijke ziekten: soort en gevolg
Indien uw kind met leerlingenvervoer komt dient u ook het bus- of taxibedrijf op de hoogte te stellen.