Bestuur

Onze school maakt, met alle andere katholieke basisscholen in Etten-Leur, deel uit van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL). De voorzitter van het college van bestuur van deze Stichting is mevrouw E. Bluemink

Contactgegevens van SKPOEL: 

Telefoonnummer: 076-5030260
Bezoekadres:        Lange Brugstraat 23, 4871 CL Etten-Leur
Postadres:             Postbus 182, 4870 AD Etten-Leur
Website              www.skpoel.nl