1. Home
 2. Informatie
 3. Schoolinformatie
 4. Verlof en verzuim

Verlof en verzuim

Verlof en verzuim

 

Afspraken tandarts, huisarts, orthodontist en andere zorgverleners 

Wij verzoeken u dringend afspraken voor de tandarts, dokter of orthodontist zoveel mogelijk buiten de schooltijden maken, zodat uw kind de les niet hoeft te missen.


In geval van een doktersbezoek onder schooltijd meldt de ouder dit bij de betreffende leerkracht. De ouder maakt dan tevens een afspraak voor het ophalen van de leerling. Er is verder geen verlofaanvraag nodig. De leerkracht registreert deze geoorloofde absentie in ons leerlingadministratiesysteem.

 

Verlof aanvragen

Deze ligt vast in de Leerplichtwet, die vanaf 1 augustus 1994 van kracht is.

Kinderen krijgen slechts beperkt extra vrij.

Formulieren om extra vrij te vragen kunt u verkrijgen bij de administratie via Jolanda Kilsdonk.

Dit moet u vervolgens - zo schrijft de wet voor - op tijd doen. De directeur bepaalt of u toestemming krijgt.


Verlofdagen

Extra verlofdagen (minimaal twee weken van te voren aangevraagd) krijgt uw kind alleen als er 'gewichtige omstandigheden’ zijn:

 • huwelijk van bloedverwanten tot en met de derde graad;
 • ernstige ziekte of overlijden van een ouder of familielid;
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van (groot)ouders;
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
 • verhuizing (hooguit één dag) of wettelijke verplichting die niet buiten de normale lestijd kan plaatsvinden.

Over elke andere situatie moet de directeur oordelen.  

 

Vakantieverlof

Op extra vakantieverlof buiten de schoolvakanties om (minimaal acht weken van te voren aangevraagd) hebt u evenmin zomaar recht.

 

U komt hiervoor in aanmerking als:

 • u seizoensgebonden werk doet en aantoont (bijvoorbeeld via een werkgeversverklaring) dat - door de aard van uw beroep - extra vakantieverlof nodig is of;
 • er (zeer) bijzondere persoonlijke of sociale factoren spelen waardoor extra vakantieverlof gewenst is. Dit verlof mag eenmaal per schooljaar worden gegeven voor ten hoogste tien dagen; die mogen niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

De wet schrijft verder voor wanneer een verzoek om extra verlof geweigerd moet worden. Bijvoorbeeld als:

 • de vakanties van de kinderen binnen één gezin niet gelijk lopen of u enkele dagen eerder wilt  afreizen/terugkeren om de drukte te mijden;
 • een familielid of andere dierbare uw kind uitnodigt voor een vakantie 'onder schooltijd’ of omdat uw kind bepaalde familieleden heel lang niet heeft gezien;
 • er alleen een vakantie buiten de gewone vakantie mogelijk is omdat u er te laat bij was of omdat u al geboekt heeft zonder eerst de school toestemming te vragen;
 • u een lang weekend weg wilt of buiten het seizoen vakantie wilt. Bij dit laatste zijn een aantal uitzonderingen die in de leerplichtwet beschreven staan.


Ongeoorloofd verzuim wordt door de schoolleiding doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Etten-Leur.