1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolinformatie
  4. Schoolopbouw

Schoolopbouw

Schoolopbouw Het Kompas schooljaar 2017-2018

 

Dit schooljaar heeft Het Kompas negen groepen waarin gemiddeld dertien kinderen zitten. In de jongste groepen zitten meestal wat minder en in de oudere groepen wat meer leerlingen.

 

Onze school kent geen klassen waarin de kinderen èn ongeveer even oud zijn èn voor lezen-taal-rekenen allemaal dezelfde leerstof krijgen. Bij plaatsing in een groep spelen diverse factoren een rol. We proberen wel leeftijdsgenootjes zoveel als mogelijk bij elkaar in de groep te plaatsen. De groepen zijn dus divers van samenstelling, niet qua leeftijd, wel qua schoolse en persoonlijke ontwikkeling. Omdat onze groepen niet te vergelijken zijn met klassen op een reguliere basisschool duiden we onze stamgroepen aan met kleuren.

 

De school is verdeeld in drie bouwen:

  • De onderbouw met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar; kinderen die primair het beste leren vanuit spel.
  • De jongste bovenbouw met leerlingen in de leeftijd van 7/8 jaar; een overgangsgroep die in de loop van het jaar van een onderbouwgroep doorgroeit naar een bovenbouwgroep.
  • De bovenbouw met leerlingen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar; kinderen die primair het best leren door onderzoeken.

 

Onder- en middenbouw

 4 t/m 8  jaar

 Groep 1-2-3

 Groep Rood

Bovenbouw

 8 t/m 10 jaar

 Groep 4

 Groep 5

 Groep 6

 Groepen Blauw en Geel

 Groepen Oranje en Groen

 Groep Oker en Wit

 Pré-schoolverlaters/ Schoolverlaters

 10 -11 jaar

 11- 12 jaar

 Groep 7/8

 Groep Paars en Zilver