1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolinformatie
  4. Oudercontacten

Oudercontacten

In de loop van het jaar zijn er heel wat mogelijkheden voor contacten tussen ouders en school.

Een goed contact is van enorm belang voor uw kind, voor u en voor ons. We rekenen op u.

 

 

Ouderavonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Wij We proberen u zo intensief mogelijk te betrekken bij en te informeren over de ontwikkeling van uw kind bij ons op school. In de loop van het schooljaar houden we daarom in alle groepen ouderavonden om bijvoorbeeld:

  • de prestaties, gedrag en ontwikkeling van uw kind te bespreken;
  • de behandeling van bepaalde leerstof voor u te verduidelijken;
  • onze werkwijzen te laten zien en beleven.
  • u op een informele wijze kennis te laten nemen van de activiteiten van uw kind in de groep. Op deze zogenaamde inloopavonden zijn ook broertjes en zusjes, opa’s en oma’s van harte welkom.

 

De dagen en tijden waarop de ouderavonden plaatsvinden, staan vermeld in de schoolkalender.

 

Contact met de leerkracht, directie en overige personeelsleden

Na schooltijd kunt u de leerkracht van uw kind spreken: zij zijn in ieder geval tot 16.00 u. bereikbaar (behalve wanneer zij in vergadering of overleg zijn).

U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een ander tijdstip.

 

De tijd voor schooltijd besteden de leerkrachten in aan de kinderen en lesvoorbereiding.

We verzoeken ouders vriendelijk, maar wel dringend om enkel na schooltijd binnen te komen.

Dit geeft meer rust en vergroot ook de zelfstandigheid van de kinderen.

 

Voor de directeur en de leden van de commissie van begeleiding geldt dat we het liefst op afspraak werken. Dan kunnen we ruim de tijd voor u nemen.

 

Voor echt dringende zaken kunt u natuurlijk altijd binnenlopen.

 

 

Alle afspraken kunt u maken via onze administratie op telefoonnummer  076 50 345 18

 

Voor de jeugdarts loopt het contact via de GGD  op telefoonnummer  076  52 82 000