1. Home
  2. Informatie
  3. Schoolinformatie
  4. Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd, om door middel van advies of instemming een bijdrage te leveren aan het beleid dat het bestuur van de school voorstelt. In de oudergeleding van de MR hebben drie ouders zitting.

 

De medezeggenschapsraad op Het Kompas bestaat uit de volgende personen:

 

Peter van der Heijen (ouder groep Zilver)

Natasja Crielaard (ouder groep Geel)

Janis Derksen (leerkracht groep Oker)

Lenneke Oort (leerkracht groep Paars)

Bjorn Boerdam (ouder groep Blauw)

 

Op bestuursniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden van alle scholen die deel uit maken van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur vertegenwoordigd zijn.

 

Vanwege de nieuwe AVG wet staan de notulen van de vergaderingen niet meer op de site. Ieder jaar wordt wel het algemene jaarverslag op de site geplaatst. Ook de agenda kunt u vinden op de site.

 

Voor meer informatie of vragen kunt u ons bereiken via mr@bskompas.nl